Dane - ACCOUNT CONSULT

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 

V rámci daňovej agendy poskytujeme:

Vypracovanie daňového priznania pre:

 • Daň z príjmov fyzických osôb typu A (závislá činnosť)

 • Daň z príjmov fyzických osôb typu B

 • Daň z príjmov právnických osôb (zahrňuje výpočet odloženej a splatnej dane s platobnou inštrukciou, určenie položiek zvyšujúcich a znižujúcich základ dane)

 • Daň z pridanej hodnoty, súhrnný a kontrolný výkaz

 • Daň z motorových vozidiel

 • Daň z nehnuteľností

 • Spotrebné dane


Ďalej sú to:

 • Mesačné prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti

 • Ročné hlásenie o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti

 • Príprava registrácií pre všetky typy daní

 • Priebežne riešená daňová optimalizácia

 • Príprava podaní v požadovanom formáte pre elektronické zasielanieVšetky vyššie uvedené služby v rámci daňovej agendy poskytneme aj jednorázovo, nielen klientom, ktorým aktuálne vedieme účtovníctvo.
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky