Mzdy a personalistika - ACCOUNT CONSULT

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 

Mzdy a personalistika

Spracovanie mzdovej a personálnej agendy poskytujeme hlavne klientom využívajúcim vedenie účtovníctva našou spoločnosťou.
V prípade záujmu vieme túto agendu spracovať samostatne aj iným klientom.

V rámci spracovania miezd a personalistiky zabezpečujeme nasledovné činnosti:

Pribežne:

 • Mesačné spracovanie mzdovej agendy výpočet miezd, preddavkov na daň zo závislej činnosti, odvodov do poisťovní

 • Vyhotovenie a elektronické podanie mesačných výkazov do poisťovní

 • Vyhotovenie a elektronické podanie mesačných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti

 • Mzdové listy, výplatné listiny a rekapitulácie

 • Prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do zdravotnej a sociálnej poisťovne


Ročne:

 • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti

 • Vyhotovenie a elektronické podanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti


Podľa potreby:

 • Zápočtové listy

 • Evidenčné listy dôchodkového poistenia

 • Vypracovanie pracovnej zmluvy, alebo dohody v zmysle ustanovení Zákonníka práce

 • Vypracovanie dohody o hmotnej zodpovednosti zamestnanca

 • Poradenstvo v pracovno-právnej oblasti

 • Zastupovanie klientov v prípade kontroly daňového úradu, zdravotnej alebo Sociálnej poisťovne

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky